reede, 15. mai 2020

Nädal XV - Eetika ja IT

Sellenädalase postituse teemaks on niisiis Eetika ja IT. Minu silmis võib siin koosluses IT olla või mitte olla, aga eetika peab olema. IT annab vaid täiendava mõõtme eetika valitsusalale, kuid sisult jääb see muutumatuks.
Siinkohal võib näiteks tuua Eesti avaliku teenistuse eetikakoodeksi. See sisaldab 20 punkti, millest iga ametnik peab juhinduma. Mulle meeldib, et selles on lühidalt ja selgelt kokku võetud kõik oluline, ilma ilustava sõnavahuta. Samuti kinnitab antud koodeks minu väidet, et koodeksisse kirjapandust peab juhinduma olenemata sellest, kas tegutsetakse "IRL" või küberruumis.

Avaliku teenistuse eetikakoodeks:

 1. Ametnik on kodanik rahva teenistuses.
 2. Ametniku tegevuse aluseks on ametivandes sätestatud austus Eesti Vabariigi põhiseaduse vastu.
 3. Ametnik järgib oma tegevuses kodanikelt mandaadi saanud poliitikute õiguspäraselt väljendatud tahet.
 4. Avalikku võimu tohib kasutada ainult avalikes huvides.
 5. Avaliku võimu teostamine toimub alati seaduse alusel.
 6. Avaliku võimu teostamisega käib alati kaasas vastutus.
 7. Avaliku võimu teostamine on reeglina avalik tegevus.
 8. Ametnik peab avalikes huvides valmis olema ka ebapopulaarsete otsuste tegemiseks.
 9. Avaliku võimu teostaja püüdleb võimalikult laia kodanike osavõtu poole võimu teostamisest.
 10. Ametnik allutab oma tegevuses ametkondlikud huvid alati avalikele huvidele.
 11. Ametnik peab oma tegevuses olema poliitiliselt erapooletu.
 12. Ametnik lähtub otsustamisel avalikest ja üldarusaadavatest kriteeriumidest.
 13. Ametnik hoidub ka näiliku olukorra loomisest, mis võib seada kahtluse alla tema erapooletuse ja asjade käsitlemise objektiivsuse.
 14. Ametnik peab tema kätte usaldatud varaga ümber käima säästlikult, otstarbekalt ja heaperemehelikult.
 15. Ametnik kasutab ametikohustuste läbi teatavaks saanud informatsiooni ainult avalikes huvides.
 16. Avaliku võimu teostajat iseloomustab ausus ning austus avalikkuse ja kaastöötaja vastu.
 17. Ametnik on inimestega suheldes viisakas ja abivalmis.
 18. Ametnik on väärikas, vastutustundlik ja kohusetundlik.
 19. Ametnik kindlustab pideva enesetäiendamisega endast parima andmise avalikus teenistuses.
 20. Ametnik aitab igati kaasa ülaltoodud põhimõtete levikule.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar